مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
واحد مهندسی داخلی سازی
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٩  

به نام خدا

 

پس از شروع تحریم ها در صنایع مختلف واکنش های متفاوتی نسبت به تحریم ها صورت گرفت.که در ذیل نمونه هایی از آن ها آورده شده است.

1- شرکت هایی که از دانش فنی زیادی برخوردار نبودند. با نرسیدن مواد اولیه وارداتی ،قادر به ادامه کار نبودند . ولذا به تعطیلی کشانده شدند.

2-شرکت هایی که از دانش فنی متوسطی برخوردار بودند سعی کردند مواد اولیه ای را که قادر به وارد کردن نبودند با مواد اولیه دیگر کشورها جایگزین کنند.و از این بحران عبور کنند.

3-شرکت هایی که از دانش فنی بیشتر ی برخوردار بودند .کوشیدند تا مواد اولیه وارداتی را با نمونه های  تولید ایران جایگزین کنند و  گردش مالی را را به داخل کشور بیاورند و با تولید ،پاسخ تحریم را بدهند  و به جای ارسال پول به خارج از کشور آنرا بین واحد های تولیدی ایرانی توزیع کنند.

4-شرکت هایی که ازدانش فنی بالایی برخوردار بودند و اراده قوی برای  بومی سازی داشتند .از این فرصت استفاده کردند و یک واحد مهندسی داخلی سازی در شرکت شان ایجاد نمودند تا بطور مستمر در آینده ،کلیه مواد اولیه وارداتی شرکت شان را ،خودشان  تولید کنند.و به مفهوم واقعی کلمه اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند.

موفق باشید

ابراهیمیان