مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
مهندسی ذهن
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۸  

به نام خدا

انسان در حال تعامل با دنیا بیرون است. وازطریق حس های پنجگانه شنوایی ، بویایی ،چشایی ،لامسه و بینایی با دنیای  بیرون ارتباط دارد.  با این ورودی ها ذهن و تفکرات وتجربیات انسان رفته رفته شکل میگیرد. ودر اعماق ذهن وضمیر ناخودآگاه و روح  وجان ادمی جای می گیرد . و انسان این آموخته ها را به شکل رفتار وعمل و کردار  از خود بروز می دهد.

بسیاری از افراد تحت تاثیر محیط اطراف قرار گرفته ورفتار مورد پسند محیط از خود نشان می دهند. خواه این  رفتار خوب باشد،وخواه  بد.ولی برخی افراد در تعامل با دنیای خارج به بررسی ورودی های ذهن خودشان می پردازند. و به هر چیزی اجازه ورود نمی دهند. برخی دیگر  علاوه بر کنترل ورودی ذهن شان ،به بازنگری ذهنیات و تفکرات و عقاید  درونی خود شان می پردازند. ودائم در حال اصلاح و خود سازی خودشان می باشند.

خوب کدام ورودی ها از همه بهتر است

با چه معیاری باید درستی و نادرستی ذهنیات و تفکرات را بررسی کرد.

و چگونه باید اینکار را انجا م داد.

مکاتب بشری پاسخ داده اند ولی پاسخ اسلا م بسیار کامل تر ومطمئن تر و زیبا تر است . می توانید خودتان بررسی کنید.