مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
اگر چیز ی را گم کردید ناراحت نباشید
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢  

به نام خدا

انسان ها غالبا اگر چیزی و یا شیئی را گم کنند از آن را ناراحت می شوند.ولی در سیستم اسلام خیلی زیبا این ناراحتی برطرف می شود.

اگرفردی مالی و شیئی را که از راه حلال بدست اورده است ،گم کند ،چند حالت اتفاق می افتد:

١- خود آن فرد به جستجو می پردازد و مالش را پیدا می کند وخوشحال می شود.

٢-فرد مومنی آن مال را پیدا می کند و دو حالت دارد:الف- به حستجوی صاحب مال می پردازد و یا آگهی می دهد و صاحب مال را پیدا می کندو به او بر می گرداندو ان فرد  خوشحال می شود. ب- صاحب مال را پیدا نمی کند و از طرف وی صدقه می دهدو آن فرد ثواب صدقه را می بردودر دنیا و آخرت از اجر آن بهره مند می شود.

٣- فرد غبر مومنی ان مال را پیدا می کند و آن را به مصرف خودش می رساند . در این صورت مدیون ان فرد می شود و در روز قیامت  باید حساب و کتاب پس بدهد و مالباخته در روز قیامت، گمشده  خود را پیدا می کند.و خوشحال می شود.

آری برای آنانی که به خدا اعتقاد دارند اندوه و ترسی نیست.

                                                                           موفق باشید

                                                                      محمد رضا ابراهیمیان