مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
اهمیت واژه سازی در تالیف و نویسندگی
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٧  

به نام خدا

نویسنده ای که در مورد یک موضوعی تحقیق و جستجو کرده است.و تمام مطالب را فهمیده است و دسته بندی و مرتب کرده است. و حالا زمان نوشتن کتاب یا مقاله فرا رسیده است.ابتدا باید ساختار و  استخوان بندی کتاب را مشخص کند.و بعد شروع به نوشتن کند.یعنی ابتدا باید عناوین و فهرست را مشخص کند .

در اینجا نکته ای که باید مراعات شود این است که نویسنده باید عناوین و واژه ها را بگونه ای  بنویسد که در حقیقت خواننده با دیدن آن عنوان قسمت اعظم مفهوم را دریابد.و در حقیقت مطالعه قسمت های زیر عنوان فقط به غنی تر کردن بار معنایی آن عنوان بپردازد.

نه اینکه عنوان و یا واژه سر فصل ،هیچ ربطی به مفهوم برداشت شده از قسمت زیر عنوان نداشته باشد.

هرچه نویسنده آن موضوع مورد تالیف را بهتر فهمیده باشد و عمیق تر درک کرده باشد راحت تر و بهتر می تواند وازه سازی کند و کل ان مطلب را در یک واژه و یا عنوان بیان کند.

وازه سازی مناسب در تالیف مانند دیدن نوک قله کوه از بالا می باشد.بعنی از بالا با دیدن نوک قله خواننده، کوه بودن آن موضوع را می فهمید. ولی اگر واژه سازی و یا انتخاب عنوان مناسب نباشد مثل این است که شما از بالا نوک قله کوه را می بینید ولی چون پاییین تر می ایید، می بینید موضوع زیر عنوان، مثلا درخت است وهیچ ربطی به کوه ندارد.این یعنی اتلاف وقت خواننده .و عدم توانایی نویسنده در رساندن دانش و مطلب مورد نظر خود به خواننده.

                                                                             موفق باشید

                                                                         محمد رضا ابراهیمیان