مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
زندگی مگسی یا زنبوری
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٧  

به نام خدا

به مگس بنگرید.

 مگس روی هر زباله و آشغال و کثافت و نجاستی می نشیند و از ان تغذیه می کند. وبا دیگر مگس ها نیز همنشین است و خودش و همنشینانش دائم در میان آلودگی ها و چرک و کثافت زندگی می کنند .و به هر جای پاک و تمیزی هم که بروند با خود الودگی و کثیفی را به ارمغان می برند.

به رنبور بنگرید.

دائم در تلاش است و طبع تمیز و پاکی دارد . فقط روی گل ها ی پاک و خوشبو و لطیف می نشیند.وفقط از شیره گل ها استفاده می کند.یعنی گواراترین و پاکترین چیزها.مقداری از آن را برای مصرف خودش و همنوعانش بر می دلرد. وقسمت اعظم ان را برای مصرف دیگران (انسان ها) باقی می گذارد.پاکی زنبور تا ان حد است که فضولات و خروجی بدن او را مردم بعنوان عسل می شناسند که دوای هر دردی است . و قیمت گزافی بابت ان می پر دازند.

برخی انسان ها همچون مگس،

هر جایی می روند هرکتابی را می خوانند هر فیلمی را می بینند هر حرفی را می شنوند هر چیزی را می خورند هر چیزی را می گویند هر کاری را انجام می دهندبا هر فردی می نشینند.هر جایی را آبشخور فکر و ذهن و  روح خودشان می کنند .و هرچرندی وهر رفتاری و هر کردار ی را از خودشان بروز می دهند و موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم می کنند.

برخی از انسانهای دیگر همچون زنبور،

فقط به مکان های تمیز و پاک میروند و کتب پاک و سالم را می خوانند و فیلمهای اموزنده و مفید می بینندو سخنان نغز و لطیف و حق را می شنوند. با علما و صلحا همنشین می شوند و برای همنوعان خود هر کار مفیدی را انجام می دهند  و به دیگران کمک می کنند.و همه از شر آنها ایمن هستند.

آری انسان می توانند زندگی مگسی و یا زنبوری را برای خودش بر گزیند.

                                                                                    موفق باشید

                                                                         محمد رضا ابراهیمیان