مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
نگرش از درون به بیرون
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۸  

به نام خدا

انسان یک دنیایی در درون خودش دارد و یک دنیایی در بیرون از خودش .یا به عبارتی ظاهر ی دارد و باطنی.ممکن است اطرافیان از درون او هیچ خبری نداشته باشند.و فقط بر اساس ظاهر او قضاوت کنند.

این ظاهر و باطن ویا بیرون و درون با هم ارتباط دارند ودر همدیگر اثر می گذارند.و اولویت دهی به اینها و عمل طیق آن، در رفتار و کردار انسان اثر می گذارد.

بهترین حالت این است که آدمی درون و بیرون و ظاهر و باطن خویش را همزمان  مدیریت کند و  پیشرفت دهد.

در این مدیریت ،باز بهترین حالت  این است که انسان ابتدا درون و باطن خودش را اصلاح کند .و رفته رفته این درون ،را بیرون بیاوردو به منصه ظهور برساند. و ظاهر را  اصلاح کند.

این نگرش در هر کاری کاربرد دارد.

مثلا یک فرد خلاق، باید ابتدا در درون و عالم خودش به تفکر و بررسی بپردازد. و آزمایشات و راه های زیادی را امتحان کند.ودر نهایت نتیجه تلاش های درونی اش را بیرون آورد . و به همگان نشان دهد.یعنییافته هایش را، از درون به بیرون بیاورد.

با مثلا در ساخت یک منزل ،فرد ابتدا درون منزل را آباد کند. وزیبا کند . تا خودش و خانواده اش در آسایش باشند و سپس رفته رفته به نمای خارجی و بیرونی منزل بپردازد.

یا مثلا در خرید یک خودرو ،فرد آن خودرویی راکه بدردش می خورد وبا شرایط او جور است را می خرد . نه انچه که مد است یا مردم می گویند،  و خرید آن جز بدبختی برایش ندارد.

یا مثلا در یک کشور مردم و مسئو لان، آن کارهایی را که به صلاح خودشان و یا جامعه است انجام می دهند.نه آنچه که کشور های دیگر دیکته می کنند. 

یا مثلا ابتدا، یک فرد به خودسازی و اصلاح درونی خویش می پردازد .و سپس یه فکر اصلاح جامعه می افتد. و این زلال درونش را به بیرون می آورد.و در جامعه تسری می دهد.(مانند کاری که امام خمینی(ره) انجام داد).

در این نگرش فرد بر زندگی و رفتار خودش کنترل دارد و تحت تاثیر حرف ها و نیشخندهای اطرافیان و محیط قرار نمی گیرد.و رفته رفته محیط و بیرون را تحت تاثیر خودش قرار می دهد.

 

                                                             موفق باشید

                                                             محمد رضا ابراهیمیان