مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
جایگاه آرایش و خودآرایی در خانواده اسلامی
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢  

به نام خدا

یکی از نیازهای فطری  انسان به ویژه زنان ، تمایل به آرایش و خود آرایی است. که این را نمی توان از زنان گرفت .چون اگر چنین شود آنها همچون گل پژمرده می شوند. وغالبا دچار ناراحتی و افسردگی می شوند.

ولی مکان این آرایش می تواند متفاوت باشد و آثار زیانبار و یا سودمندی داشته باشد.این آرایش و خود آرایی می تواند برای همگان و یا همسر و محارم  باشد.

خداوند حکیم در دین اسلام، آرایش و خودآرایی زنان را فقط برای همسر و محارم جایز دانسته است و در غیر این موارد حرام می داند.

یعنی زنان می توانند در محدوده محارم از لباس های شیک و زیور آلات زیبا و آرایش صورت استفاده کنند. ولی در نزد نا محرمان باید آنها را بپوشانند و یاآرایش چهره را پاک کنند.

در حالی که متاسفانه این جایگاه را بسیار ی از افراد  در جامعه رعایت نمی کنند .یعنی از یکسو برخی از زنان به آرایش های غلیظ در بیرون از منزل می پردازند و برخی دیگر نیز  حتی در داخل منزل و جلوی همسر و یا محارم هیچ گونه آرایشی ندارند.

در این وضعیت ،خانواده تحت تنش قرار می گیرد و هرکدام از اعضاءخانواده ممکن است جذب  محیط بیرون شده و یا از درون خانواده بیزار و متنفر شوند.چون بیرون را جذاب می بیند و درون منزل را عاری از هرگونه زیبایی.

در این وضعیت باید  با کمک دستورات اسلام به استحکام و قوام خانواده کمک کرد.و این فشار جامعه و شیطانی را خنثی کرد .

یعنی  زنان برای همسران خویش در داخل منزل ،خود را بیارایند و از جدیدی ترین و مدرن ترین و با کیفیت ترین و بی ضرر ترین لوازم آرایش و روش های آرایش  استفاده کنند و موجبات جذب همسران را به خانواده فراهم سازند . ولی به محض اینکه می خواهند از منزل خارج شوند تمام این آرایش ها را پاک کنند و با لباس و هیبتی  ساده و با وقار  در جامعه حاضر شوند.

در این حالت شوهر می بیند که همسرش دارای زیبایی هایی است که فقط مختص اوست و نا محرمان از دیدن  ان محرومند.و این خود حس وفا داری و غیرت مرد را بیشتر می کند.

و از سوی دیگر ،فرزندان  می بینند که می توان آرایش کرد و در منزل زیبا بود و سر سوزنی از آنرا به نامحرمان نشان نداد.

با این دستور اسلام تمام اعضا ء خانواده از سویی بدلیل وجود آرایش در منزل ،محیطی شاد در منزل دارند و از خانه متنفر نمی شوند .و از سویی بدلیل عادی شدن آرایش در منزل ،دیگر جذب محیط بیرون نمی شوند.و بدینسان کانون خانواده گرم و صمیمی می ماند ،و براحنی در برابر فشار جامعه و شیطان مقاومت می کند.

آری انجام دستورات ساده اسلام امنیت و برکات فوق العاده ای دارد.که با پیاده سازی آن در زندگی از خیلی از بدبختی ها پیشگیری می شود .

با اینکار هزینه ای که بابت لوازم آرایش می شود تماما باعث منتفع شدن خانواده می شود نه اغیار و نامحرمان.و این بعنی بالاترین بهره وری مالی در خانواده. ونماما سود و ثواب و پاداش الهی ،یعنی بهشت دنیوی در خانواده و انشاء الله بهشت اصلی در جهان دیگر.

موفق باشید

محمد رضا ابراهیمیان