مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
مدلسازی ریاضی موفقیت
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٠  

به نام خدا

موفقیت دارای چند مرحله و چند قسمت است  که میتوان آنرا با بردار در ریاضیات شبیه سازی کرد.در ذیل تشابه انها آورده شده است.

گام اول: خودشناسی و خود باوری

ابن مرحله مانند نقطه آغاز یک بردار است

گام دوم: هدف گذاری

این مرحله مانند نفطه پایانی بردار است  که جهت را نشان  می دهد و اساس تمرکز و حرکت است .این نقطه نشان می دهد افراد پس از گذشت زمان به کجا می رسند.برای نمونه چند نفر را در نظر بگیرید که همه دیپلم هستند. وشرایط کامل یکسانی را دارند.بعنی نقطه آغاز بردار یکی است. ولی هدف ها متفاوت است یعنی نقطه پایانی متفاوت است.در نتیجه جهت بردار نیز متفاوت است .به نمونه های ذیل توجه کنید.

هدف                                                    فرد پس از گذشت زمان و رسیدن به هدف

پول                                                                                  فرد پولدار

مقام                                                                                فرد مقام دار

شهرت                                                                             فرد مشهور

نوشتن                                                                            نویسنده

احداث کار خانه                                                               فرد کارخانه دار

گام سوم: برنامه ریزی

بر نامه ریزی به مانند کشیدن خط کمرنگ بین نقطه آغاز و پایان بردار است

گام چهارم : عمل و تلاش آگاهانه

چون هر پاره خط (بردلر ) از بینهایت نقطه تشکیل شده است باید گام به گام ونقطه به نقطه عمل کرد تا به پایان بردار رسید. وخط کمرنگ برنامه ریزی پر رنگ شود. و برای همگان آشکار شود.

گام پنجم : پشتکار و استقامت

باید با حوصله نقاط را به هم وصل کرد تا به پایان رسید.

گام ششم: نتیجه گیری:

در اینجا شما به پایان بردار رسیده اید.

که این پایان می تواند  آغاز ی برای برداری دیگر باشد.

موفق باشید.