مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
مشکل هجوم اطلاعاتی بر ذهن متخصصین از سوی غرب
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱۸  

به نام خدا

 وقتی انسان به دنیا می آید .چون هنو زقدرت تجریه وتحلیل ندارد .هرآنچه از محیط و اطرافیان به او می رسد را می آموزد وخوب و بد آنرا رانیز تشخیص نمی دهد.وتمام اینها در لایه های ذهنی و فکری او نقش می بندد.

 متاسفانه عده ی کمی شاید فرصت کنند  تا در طول عمرشان بنیشند واین آموخته های فکری و ذهنی خودشان را ،که به آنها عادت هم کرده اند ،بیرون بکشند و تجزیه و تحلیل کنندوپالایش کنند .موارد اشتباه انرا بیرون بریزند و آموخته های درست و صحیح را جایگزین کنند.

در دنیای حاضر وضع نابسامانی بوجود آمده است . و کشورهای غربی و غیر مسلمان ،با سوء استفاده از علوم و فناوری  خیلی زیرکانه و مدبرانه نمام انسانها را تحت هجوم علوم ،آیین ،فرهنگ،محصولات ،کالاهاو اطلاعات و دانش خود قرار می دهند.وآنقدر این هجوم و کوبش را ادامه می دهند تا هر طوری که هست ،ریشه ی سنت و فرهنگ و آداب و علوم بومی  افراد را بزنند.وآنهار را بسوی خود بکشانند.

کشور ما نیز از این هجوم مستثنی نیست . در تمام زمینه های تخصصی و دانشگاهی و تولیدی این هجوم ادامه دارد. و رهایی از این دام واز این هجوم ،واقعا مشکل است . ونیاز به تلاش و کوشش زیاد و مستمری دارد.

شما اگر بخواهید در هر زمینه ای تحقیق و بررسی کنید می بینید انبوهی از اطلاعات در آن زمینه وجود دارد که ممکن است نگارنده ی ان فقط برای غرایز شخصی و یا منفعت شخصی آن مطلب رانوشته باشد یا ارائه کرده باشد. و یا پشت آن هدفی اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی ، به بیراهه اندازی و ... نهفته باشد. یا آن مطلب برای وی و محیط او مناسب است و برای شما کا رآیی ندارد.

در این حالت اگر لحظه ای غفلت کنید ممکن است ذهنیات و تفکر شما را آنگونه که می خواهند شکل دهند و به سوی تفکر خود سوق دهند.

برا ی روشن شدن مطلب جند مورد نمونه ذیلا اورده شده است.

پزشکان: در انبوهی از روش های پزشکی مدرن که اکثر وسایل و تجهیزات آن وارداتی است گم شده اند و از پزشکی سنتی ایرانی و اسلامی دور مانده اند.

طراحان لباس : در انبوهی از مدل های لباس غربی گم شده اند و از طراحی یک لباس ایرانی و اسلامی غافل شده اند.

کارگردانان و فیلم سازان: در انبوهی از تکنیک ها و فیلم ها گم شده اند و از تولید فیلم های مبتنی بر فرهنگ خود غافل مانده اند.

اقتصاد دانان :در انبوهی از تئوری های اقتصادی غربی گم شده اند و از ارائه یک الگوی اقتصادی ایرانی و اسلامی غافل مانده اند. 

دانشگاهیان : انبوهی از علوم غربی را یاد می گیرند که ممکن است در ایران هیچ وقت بکار نیاید.

روانشناسان: در انبوهی از تئوری های روانشناسی غربی گرفتار شده اند که اکثر آنها با فرهنگ و آیین ایران سازگاری ندارد.وو از روانشناسی اسلامی غافل ماند ه اند.

داروسازان: در انبوه داروهای شیمیایی محاصره شده اند واز داروهای سنتی و طبیعی ایران غافل مانده اند.

این مورد در تمام زمینه ها و تخصص ها وجود دارد و این جنک و نبرد و تلاش  ادامه دارد.

موفق باشید

مهندس محمد رضا ابراهیمیان