مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
نقش اخلاق و مدیریت لطیف و خشن در تولید
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٦  

به نام خدا

در یک واحد تولیدی مدیران،سرپرستان ونیروها در قسمت های مختلف دست در دست همدیگر نهاده اند. تا محصولی یا خدمتی را به جامعه ارائه کنند . وباری را از دوش جامعه بردارند.

نقش اخلاق اسلامی و برخورد لطیف و انسانی  در واحد تولیدی همانند روغنی است که درموتور ماشین وجود دارد وباعث کاهش اصطکاک و اتلاف انرژی می شود. و از سایش روح و جسم و روان افراد جلو گیری می کند. واین انرژی  اضافی بدست آمده، صرف تولید می شود.

ولی اگر اخلاق اسلامی و لطافت انسانی نباشد و به عوض ان اهانت و تحقیر و داد وبیداد و خشونت و بی ادبی حاکم باشد. مانند این است که در موتور ماشین براده آهن ریخته اند. وباعٍٍث  ایجاد اصطکاک و اتلاف انرژی زیادی می شود. و عملا انرزی افراد بجای اینکه صرف تولید شود در موارد بدون نتیجه مصرف می شود.

در حقیقت با اخلاق اسلامی و برخورد لطیف، تولید بیشتری انجام می گیرد. ونیروها کار بیشتری هم انجام می دهند .ولی راحت تر واسان تر و بدون اعصاب خردکنی این کار را انجام می دهند. چون انرژی افراد در جای مناسب خودش، که همان تولید است مصرف می شود.

موفق باشید

مهندس محمد رضا ابراهیمیان