مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
مشورت خالصاته و مشورت خائنانه
ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٥  

به نام خدا

انسان هابرای استفاده از دانش ،تجربیات، و عقل های همدیگر ، ناگزیرند با همدیگر مشورت کنند. وهر کس خود را بی نیاز ازمشورت  ببیند .مانند کسی است که د رکنار دریایی از دانش و وتجربیات  موجود در اذهان آدمیان نشسته است و حتی به اتدازه نیاز خود در حد یک لیوان هم از آب دریا بر نمی دارد .و متکبرانه بر این باور است که من بدلیل زیادی عقلم (که در حد یک کاسه  است ) به این دریای با عظمت نیازی ندارم . و از این دریا آبی و دانشی برنمی دارم.

لذا در طول زندگی انسان، بارها باید از کسی مشورت بگیرد ویا مشورت بدهد. نکته ای که در اینجا هست این است که متاسفانه مشورت به دو گروه خالصانه  و خائنانه ارائه می شود.که هرفردی باید مراقب باشد تا هم خودش خالصانه به دیگران مشورت بدهد و هم از افراد صالح ،مشورت بگیرد.تا به او خیانت نشود.

نمونه هایی از مشورت های خالصانه و خائنانه در زیر ارائه شده است:

١- بیماری برای بررسی و مشورت درباره قلبش به سراغ  دو دکتر می رود.هر دو معاینه می کنند می بینند مشکلی نیست . یکی می گوید موردی ندارد . دیگری برای پول در آوردن می گوید وضعیت شما بسیار بحرانی است باید تحت نظر باشید و هرما ه برای ویزیت بیایید.

٢- فردی برای راه اندازی کسب و کار به سراغ دو نفر می رود هردو می بینند اینکار زیان ده است . یکی می گوید این کار را انجام نده  دیگری می گوید عالی است حتما انجام بده(وبا خودش می گوید برو تا بدبخت شوی)

٣- فردی می گوید سیگار  و مواد مخدر زیان اور است و دیگری می گوید عالی است بکشید تا ببینید چه لذتی دارد.

لذا تمام افراد باید مراقب باشند که از افراد صالح ، آگاه ، مومن، پرهیزگار، متعهد ، نجیب و پاکدامن مشورت بگیرند تا راه صحیح را بیابند.

واز مشورت با افراد ناآگاه ،خائن،حسود، بخیل ،ترسو،دروغگو و شیطان صفت بپرهیزند.

                                                                       موفق باشید

                                                                 محمد رضا ابراهیمیان