مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
نهایت محبت به خانواده ولی عدم وابستگی به انها
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۸  

به نام خدا

نکته ظریفی در اسلام و عرفان وجود دارد .و آن این است که ،هر انسانی دارای روح مخصوص به خود است که خداوند انرا آفریده وبه وی اهدا نموده است . وهدف خلقت هم عبادت و بندگی و گوش جان سپاری به دستورات و فرامین خداوند دانا و توانا است. و هر فردی مسئول اعمال و کردار خود است . وباید خودش را تکمیل کرده و به خدا برساند.وکسی را به خاطر اعمال و کردار دیگران مجازات نمی کنند.

در اینجا یک سیستم زیبایی بنا می شود . و ان این است که هر فرد به تنهایی در برابر خدا مسئول است وباید تکالیف و مسئولیت هایی که خدا بر دوش او نهاده است انجام بدهد.  اگر تمام مردم دنیا مومن شدند  اوباید تکالیف الهی را انجام بدهد. و اگر تمام مردم دنیا کافر شدند او باز هم باید تکالیف خودش را انجام دهد.

در خانواده این مورد خیلی زیبا می شود .مثلا یک مرد طبق فرمان خداوند باید  تکالیف خودش را نسبت به خانواده انجام دهد.مثلا خوراک و پوشاک مناسب برای انها تهیه کند .انها را به راه راست  امر کند واز بدی ها و محرمات نهی کند. تهایت ادب و محبت را نثار همسر و خانواده کند . در پیشرفت مادی ومعنوی انها بکوشد. از هیچ تلاشی درباره انها فروگذار نکند. وانها را هدایت کند.

در عین حال باید مراقب خودش باشد که از خدا غافل نشود . و درانبوه تلاش ها برای زندگیش ،ازمسیر راست منحرف  نشود.ودر عین نهایت محبت به خانواده ،کاملا مستقل باشد وروحش را به خدا پیوند بزند. و از همه زیبا تر هر وقت که شرایط ایجاب کرد و رضایت خدا در آ ن بود. برای جهاد اماده باشد. و براحتی خانواده را ترک کند. وبرای انجام تکلیف حرکت کند وبعبارتی ساده تر بهترین فرد برای خانواده باشد وتکالیف خود را نسبت به انها ادا کند . .ولی همه را برای خدا انجام دهد.

خوب ،پیاده سازی این نکته ظریف در زندگی در عمل ،خیلی سخت است .یعنی تمام اعضاءخانواده را  به شدت دوست داشته باشید. ولی به آنها وابسته نشوید.

سخت است ، ولی اگر شما در زمان حیات خود نتوانید از این بند آزاد شوید.مرگ اتوماتیک وار، اینکار را خواهد کرد. وشما را از خانواده جدا می کند.پس در اوج محبت و تلاش برای خانواده دل  در گروی خدا داشته باشید.شهدا و خانواده هایشان نمونه ای از این افرادند.

                                                                              موفق باشید

                                                                    محمد رضا ابراهیمیان