مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
نقش حلال اصلی و کمکی در ساخت ورنی مرکب چاپ
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٦  

به نام خدا

در مرکب سازی برای راحتی تولید و یا با توجه به فرمولاسیون ، یک ورنی بعنوان نیمساخته ساخته می شود. که از آن در فرمولاسیون های بعدی استفاده می شود.

در برخی ورنی ها باید رزین جامد را در یک یا چند حلال حل کرد . وبه یک ویسکوزیته و فلوی مناسب برای ساخت مرکب رسید.

اکثرا در برگه  اطلاعات فنی رزین ، حلال هایی را که رزین در آن قابل حل است را آورده اند .که کمک زیادی به طراح فرمولاسیون می کند.

حلال اصلی آن حلالی است که رزین جامد  را در خودش حل می کند. وبا آن می توان ویسکوزیته و فلوی ورنی را تنظیم کرد. بعنی هرچه نسبت حلال اصلی به رزین بیشتر باشد.یک ورنی با ویسکوزیته کمتر و فلوی بیشتر بدست می اید.

ولی در عمل ساخت ورنی  فقط با حلال اصلی، مشکلاتی مانند بوی زیاد ، سرعت تبخیر زیاد و یا سرعت تبخیر کم ویا قیمت دارد . لذا باید برای حل این مشکلات از حلال های کمکی استفاده کرد . تا مشکلات فوق الذکر حل شود.در حالی که ممکن است رزین در آن حلال کمکی قابل حل نباشد. ولی باید با هنرمندی حلال اصلی و حلال کمکی را پهلوی هم نشاند . و ورنی با خواص مورد نظر خود ساخت .

موفق باشید

محممد رضا ابراهیمیان