مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
تکنیک ساخت و شلیک موشک در خلاقیت
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٦  

به نام خدا

معمولا افراد خلاقیت را خیلی کار خاص و خارق العاده ، می پندارند. که کار سخت و پیچیده ای است . لذا در اینجا تکنیک ساخت و شلیک مو شک آورده می شود تا شما براحتی بتوانید . بعنوان فرد خلا ق شناخته شوید.

تمام انسان  ها با هم متفاوت هستند .هرکسی در مکانی و زمانی قرار دارد . هرکسی مجموعه ای از توانایی ها و مهار تها با خود دارد .که با تمام انسانهای روی کره زمین متفاوت است. هر انسانی منحصر بفرد است .یک کشاورز ایرانی تجربیات و اطلاعاتی را دارد که یک متخصص قلب در آمریکا ندارد .همانطور که آن متخصص قلب تجربیانی دارد که یک مهندس مکانیک  در ایران خودرو ندارد.

شما نیز تجربیات و اطلاعات و دانش و توانایی ها یی دارید که هیچ کس در دنیا ندارد.

فقط شما باید این مجموعه  توا نایی ها و مهارت ها و تجربیات را  شناسایی و جمع آوری کنید. واز آنها یک موشک بسازید. وبه سمت جامعه شلیک کنید . یعنی به جامعه ارائه کنید. ممکن است در ابتدا نام موشکی را که ساخته اید ندانید و یا سمتی که باید شلیک کنید را ندانید . ولی نگران نباشید ،پس از اولین اقدام و اولین شلیک ، می توانید آثار و تبعات انرا در جامعه ببینید . و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید وتغییرات و اصلاحات لازمه را درجهت گیری مجدد بعمل آورید.

شما آنقدر باید به ساخت وشلیک موشک توانایی هایتان ادامه دهید.تادرجایگاه صحیح ، خدمات و توانایی هایتان درجامعه قرار بگیرید. وجامعه شما را بعنوان فرد ارائه کننده آن خدمت و یا توانایی بشناسد.

چون شما در مکان واقعی خودتان قرار گرفته اید ، دیگر هیچ کس توان مقابله و رقابت با شما را ندارد.و می توانید به آسانی محصولات و خدمات خودتان را به جامعه و دنیا معرفی کنید. و شاد و خرم در کنار عنایت خداوند، زندگی کنید.

موفق باشید

مهندس محمد رضا ابراهیمیان