مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
تکنیک رهایش در خلاقیت
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۱  

به نام خدا

خلاقیت ابتدا در ذهن و فکر اتفاق می افتد. سپس از ذهن خارج شده و به بیرون تراوش  می کند.وبه شکل ایده ، مقاله ، جزوه ، گفته ، وسیله ،راه حل  ، دستگاه ، تئوری ، نظریه ، طراحی ، روش ، فرایند و ... خود را بروز می دهد.

لذا هنگام خلا قیت ممکن است شما مطالعات و آزمابشات و بررسی های زیادی را انجام داده باشید. و به تجزیه و تحلیل  و تفکر و تمرکز شدیدی پرداخته باشید. ولی هنوز به چیز جدیدی نرسیده باشید . وایده وترکیب جدیدی به ذهن شما نرسیده باشد.دراین هنگام شما می توانید  از تکنیک  رهایش استفاده کنید.

در این روش شما ان موضوع را رها کرده و به کار دیگری می پردازید. وبه ان فکر نمی کنید. سپس بعد از گذشت مدتی،  یا چند روز  مجددا به سر آن موضوع برمی گردید . وبه ان فکر می کنید .در این حالت اکثرا به ایده جدید دست می یابید .و در صورت نیاز می توانید اینکار را تکرار کنید.

در خلاقیت تر وتازه و سرحال نگهداشتن ذهن ، اهمیت زیادی دارد.

                                                                                موفق باشید

                                                                                ابراهیمیان