مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
فرایند مدیریت بر خود
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٠  

به نام خدا

انسان برای رسیدن به خدا باید خودش را اصلاح کند.وعقایدو رفتار وکردار خودش را به گونه ای اصلاح کند. که روحش به آسانی به سمت خدا برود.وبه زندگی اش نظم الهی بدهد. .ودر
مجموعه سیستم و دستورات الهی حرکت کند.فرایند خودسازی واصلاح خویشتن تمامی ندارد .
وتا پایان عمر ادامه دارد. و اگر انسان به رفع عیوب خودش بپردازد. دیگر وقت پرداختن به عیوب دیگران را ندارد .

هر انسانی حتی برا ی موفقیت در زندگی و امور مادی باید بر خودش مدیریت کند . و دائم خودش را اصلاح کند.وار جان و روح وجسم خودش مراقبت  کند.

نمونه هایی از فرایندهایی که هر فردی با بر آن نظارت کند وردر حیطه مدیریت بر خود می گنجد به شرح ذیل است:

فرایند هدف گذاری

فرایند معنویت و خدا محوری

فرایند شناخت علایق و توانایی های خود

فرایند اصلاح عقاید

فرایند اصلاح باور های ذهنی

فرایند آراستگی ظاهری

فرایند ورزش و آمادگی جسمانی

فرایند تغذیه

موفق باشید - ابراهیمیان