مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
تمسک به اسما’الله
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٩  

به نام خدا

محور وجوهره اسلام توحید است.که مفهوم آن اینست که خداوند در همه چیز حاضر و ناظر است. وهمه هستی در ید قدرت اوست.و هر حرکتی و هر جنبشی  با اذن اوست . اوست که همه کاره است و دیگران هیچ اند.مگر او بخواهد.

و جوهره توحید در اسماء الله نهفته است . بعنی هرچیزی که در هستی و جود دارد مظهر یکی از اسماء  خداوند است .مثلا، کل این دنیا ،مظهر خالقیت خداوند است.

و جوهره اسماءالله، در اسم اعظم نهفته است. که خیلی ها بدنبال این اسم اعظم بوده اند .چون اگر انسان به ان اسم دست بیابد هر کاری که بخواهد می تواند انجام بدهد.

اما اینها مختص خواص و اولیای الهی است .و دست ما به انهانمی رسد .

ما چکار کنیم که از این اسماءالله بهره بگیریم

.راه حلی که به ما تعلیم داده اند اینست که:

با توجه به وضعیت و روحیات و شرایط زندگی و توان و قدرتمان بگردیم و آن اسماء ااهی را که به ما نزدیک است و میتوانیم خود را به ان نزدیک کنیم، از ادعیه ای ،مثل جوشن کبیر یا حدیث اسماءالحسنی انتخاب کنیم .

سپس وروی ان فکر کنیم وآنرا ورد زبانمان کنیم  وسعی کنیم متخلق به آن شویم.  

لذا افراد مختلف  میتوانند به یک یا چند اسم خداوند تمسک بجویند. و از آن استمداد و بهره بگیرند .و چون انسانها بالقوه خلیفه الله هستند . مظهر اسماءالله شوند.

 جند نمونه ذیلا اورده شده است:

علما و دانشمندان: میتوانند به اسم علیم ،بصیر، خبیر،حکیم  تمسک بجویند

مخترعان و مبدعان و افراد خلاق : می توانند به اسم خالق ،خلاق  تمسک بجویند

حسابداران : می توانند به اسم حسیب تمسک بجویند

نگهبانان : می توانند به اسم رقیب تمسک بجویند

 

شما نیز می توانید به اسماءالله چنگ بزنید . واز ماسوی الله قطع امید کنید . و دائم بسوی خدا بروید . و متخلق به چندین  اسم خدا شوید.

                                                                             موفق باشید - ابراهیمیان