مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
روش تجربی بهینه سازی درصد افزودنی ها در مرکب چاپ و رنگ
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٩  

به نام خدا

در فرمولاسیون مرکب چاپ و رنگ ،شما عموما ناچارید از افزودنی ها یی مانند

ضد کف(antifoam & defoam) ،همتراز کننده ها(leveling agent )، پخش کننده ها & خیس سازها(wetting   & dispersing agent )و... استفاده کنید.

این افزودنی ها (additve) اکثرا دارای قیمت بالایی هستند . وازطرفی اگر از حدی کمتر در فرمو لاسیون در نظر گرفته شود، اثربخشی لازم را ندارد. و اگر بیشتر از حد لازم ،به فرمولاسیون اضافه شود ، باعث بروز اثرات نا مطلوب در مرکب چاپ و رنگ می شود.و قیمت نهایی فرمول نیز بالا می رود. لذا بهینه سازی درصد افزودنی در فرمو لاسیون اهمیت زیادی دارد.

برای بهینه سازی روش تجربی زیر را می توان گام به گام  بکار برد.

1- ابتدا برگه اطلاعات فنی (data sheet) و برگه ایمنی(safty data sheet )را با دقت زیاد چند بار مطالعه کنید تا نکاتی را که سازنده بدان اشاره کرده است را بخوبی بفهمید و محدوده در صد پیشنهادی افزودنی به فرمول که توسط سازنده اعلام شده است را یادداشت کنید. اگر این اطلاعات موجود نبود حتما از سازنده بخواهید آنرا برای شما فاکس یا ایمیل کند یا بنحو مقتضی بفرستد.

2-سه آزمایش انجام دهید . بدین ترتیب که سه نمونه فرمولاسیون مرکب بسازید. یکی با کمترین درصد افزودنی ،دیگری با بیشترین درصد افزودنی ،ویکی با درصد بین این دو مقدار .(مثلا .5%، 1%و 1.5%)

3- نتایج را بررسی کنید وببینید در کدام محدوده نتایج بهتری از افزودنی گرفته اید.(مثلابین.5% تا 1%)

4- مجددا در بین این محدوده سه آزمایش با درصد کم ،متوسط و زیاد آنجام بدهید و نمونه را بسازید.(مثلا 6.5%، 7.5%و 9%)

5- نتایج بدست آمده را تجزیه و تحلیل کنید .و درصد بهینه را بدست آورید.

6- در صورت نیاز در محدوده جدید آزمایشات  را تکرار کنید

7- سعی کنید افزودنی را در کمترین درصد ممکن استفاده کنید ،تا از واکنش های نا خواسته جلوگیری کنید.

                                                                            موفق باشید - ابراهیمیان