مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
فلسفه ارگونومی
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٦  

به نام خدا

ارگونومی علم سازگار سازی  وهماهنگ  سازی ابزار و تجهیزات با فیزیک بدن انسان است.بگونه ای که انسان در تعامل با انها راحت باشد وآسیبی نبیند.

خداوند انسان را خلیفه خود قرار داده است .و تمام هستی و طبیعت را برای او آفریده و در خدمت او قرار داده است . انسان گل سر سبد هستی است . پس مهندسین و طراحان نیز باید هنگام طراحی دستگاه ها و ابزار این گل سرسبد هستی را در نظر بگیرند. وبا توجه به فیزک بدن او طراحی کنند.تا مبادا این گل آسیب ببیند.

اگر چنین نکنند انسان ها رفته رفته آن طراح وان ابزار را طرد می کنند .و به سراغ فردی می روند که قائل است ابزار در خدمت انسان است .نه انسان در خدمت ابزار. واین موضوع رادر طراحی هایش لحاظ کرده است.وکار طراحی که اوگونومی را در نظر می گیرد ،رونق می یابد.

پس فلسفه ارگونومی این است که انسان در میان ابزار و تجهیزات راحت باشد ومسلط بر آن باشد .وابزار در خدمت او باشد.وآسیبی نبیند.

موفق باشید