مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
تکنیک الهام الهی در خلاقیت
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٦  

به نام خدا

برای خلاقیت تعارف زیادی اورده شده است.مثل:

ترکیبی جدید ازایده های ذهنی،

یافنن روش جدید انجام کار 

 نگرشی نو به وضع مو جود

دیدگاه جدید نسبت به حل مساله و..

حال اگر شما به مشکلی برخورد کنید که باید یک روش خلا قانه برای آن بیابید خوب شما  ابتدا سعی میکنید مساله را دقیق بفهمید . سپس در منابع و کتب و اینترنت به دنبال اطلاعات باشید . ویا از افراد مختلف نظر بگیرید ومشورت بگیرید. ویا از طوفان فکری استفاده کنید .یا یکسری آزمایشات انجام بدهید .

ویا باتمرکز زیاد روی مساله فکر کنید. ویا شب هنگام خواب ان مساله را به ضمیر ناخوداگاه خود بسپارید. ویا  هر کاردیگری که از نظر شما لازم است انجام می دهید ولی ممکن است  باز هم  شما به راه حل  نرسید.

در اینجا ممکن است ناامید شوید .و خسته شوید. ولی نه، ناا مید نشوید .شما تمام کارهای لازمه راانجام داده اید. وتمام پارامترهای طبیعی و دنیوی را انجام داده اید.اکنون وقت آنست که به سراغ خلاق ترین وعالم ترین  در هسنی یعنی خداوند بروید  واز  او کمک بگیرید.واز تکنیک الهام ااهی استفاده کنید.در این روش:

ابتداقبل از خواب به دعا ومناجات وتلاوت قرآن می پردازیدو سپس وضو گرفته و سرشب می خوابید.سحر نزدیک اذان صبح از خواب بلند می شوید. وبه دعا وراو نیاز به خدا می پردازید .وبعد نماز صبح را خوانده وقران تلاوت کنید.وسپس در همان حال به موضو ع مورد نظر فکر می کنید واز خداوند می خواهید راه حل

انرا به شما ارائه کند.دراین حالت گاها یک حات نسیم مانندی در فکر و ذهن شما وزیدن می گیرد.وراه حل را می یابید. اگر روز نخست انجام نشد چند روز تکرار کنید.

هرچه تقوای شما بیشتر باشد و ارتباطتان با خدا بیشتر باشد این الهام الهی سریعتر و با کیفیت  تر می باشد. وگرفتن پاسخ نیز حتمی است چون خلاق ترین وعالم ترین در هستی به ذهن و فکر شما می اندارد که چه کنید. این تفاوت یک فرد خلاق مسلمان با غیر مسلمان است.

نوابغ دینی و دانشمندان اسلامی از این روش خیلی استفاده کرده اند

موفق باشید.