مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
بالا ترین مدیر
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٥  

به نام خدا

در محل کار ویا کارخانه و یا واحد های صنعتی بزرگ و دیگر جاها، مشاهده می شود . که اکثر نیروها وکارگران وسرپرستان بدنبال این هستند که خودشان را به مدیر بالایی نزدیک کنند .وپیش وی ارج و قربی پیدا کنند. واز این میزان نزدیکی به خود ببالند .وپیش مابقی همکاران قیافه بگیرند. و جدل و تلاش زیادی بین نیروها برای رساندن خود  به مدیر انجام می شود. که گاه به دلخوری و زیرآب زنی و غیبت و خراب کردن وحهه دیگری منتهی می شود .

ولی اگر به کسی که تجربه کاری زیادی دارد .وگرم وسرد روزگار را چشیده است. و موشکافانه مسائل رابررسی می کند. مراجعه کنید ،می بینید این کار ریسک هایی دربردارد.مثلا:

ممکن است مدیر یا فرد بالاتر وعده ووعید هایی بدهد که بعد هم به ان عمل نکند.

ممکن است در اثر گردش روز گار آن مدیر عوض شود یا از آنجا برود . ولذا تمام تلاش های افراد که صرفا خود را به مدیر نزدیک کرده اند از بین برود

ممکن است مدیر  از هجوم چاپلوسان و متملقان سوء استفاده کند. وباندی را تشکیل بدهد.و حق و ناحق کتد.

ممکن است مدیر ضعف نفس نیروها را ببیند و از آن بهره برداری کند.

ودیگر موارد

در اینجا می خواهم بالاترین مدیر را در محل کار که مهربان ترین، صادق الوعد ترین،مدبر ترین،عالم ترین،تواناترین ، رازق ترین ،وهمراه ترین فرد هستی است را به شما معرفی کنم.

بالاترین مدیر در محل کار  وتمام زندگی خداوند حکیم است .اگر برای اوکار کنید پاداش شما را در دنیا واخرت به شما می دهد.همیشه با شماست پشتیبان و یاور حقیقی و توانای شماست.در تمام مکان ها و شغل ها حضور دارد.با بک گام برداشتن برای او ،نه گام به شما نزدیک می شود.این مدیر هرگز عوض نمی شود.و زحمات شما هدر نمی رود.

این مدیر به شما می گوید با مدیر بالا دست و همکاران ونیروی زیر دست چگونه برخورد کنید.که بهترین نتیجه رابدست اورید.

خداوند به شما ارامش درونی می دهد که در سخت ترین شرایط دنیوی همچون کوه بایستید.هیچ کس یارای جنگیدن وزیر آب زدن شما را ندارد .چون خداوند می بیند. و آنچه به صلاح شماست وبرای شما بهتر است . انجام می دهد.وهیچ کس هیچ کاری نمی تواند بکند.چون او با گوشه چشمی دارد تمام کهکشان ها وهستی را میچر خاند . دیگر  جند تا نیروی محل کار شما که عددی حساب نمی شوند.

موفق باشید.