مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
مدیران تولید مراقب باشند
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٢  

به نام خدا

در بک کارگاه تولیدی همه در نگاه اول مشغول به کار  هستند تا محصولی تولید شود واز کارگاه بیرون فرستاده شود. مدیران نیز سرگرم امور مربوط به خود شان هستند. تا زمان ارزیابی نیروها فرا می رسد.ومدیر می خواهد پاداشی را توزیع کند و یا ترفیعی بدهد.مدیران  باید نکات زیر را رعات کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.نیروهای زیر دست چند نوع هستند:

١-برخی فقط زبان چرب و نرمی دارند و خود را به مدیر نزدیک می کنند ولی کار چندان مثبتی در تولید انجام نمی دهند.

٢-برخی  مدیر را کاملا زیر نظر دارند و فقط در حضور  او کار می کنند و زمانی که مدیر رفت کار را شل می کنند ویا انجام نمی دهند. ولی در ذهن مدیر این  نقش می بندد که هروقت من این نیرو را دیده ام مشغول کار بو ده است.

٣-برخی حتی کوچکترین کار ی را که انجام می دهند .به مدیر گزارش می کنند. ومدیر از جزئیات آن آگاه است.

۴-برخی طرح و یا ایده و یا مشورتی که به مدیر می دهند بازیرکی منافع خود را در آن می گنجانند.وکل تولید را در نظر نمی گیرند.

۵-برخی کار زیادی انجام می دهند ولی گزارش چندانی به مدیر نمی دهند. چون هد فشان انجام کار است . و وقت را به گزارش دهی بیهوده و خود نشان دهی نمی گذرانند.

۶-برخی در حضور وغیاب مدیر کار را انجام می دهند.

٧- برخی کار را خوب انجام می دهند ولی برخورد خوبی با مدیر ندارند.

٨- برخی با خلوص زیاد کار را برای خدا انجام می دهند واز مطرح کردن خود وگزارش کار های خود پرهیز می کنند. ومعتقدند خدا می داند.

امید است مدیران تولید بیشتر خود کار و تولید را مد نظر قرار دهند.وپارامترهای جانبی وشخصی را در ارزیابی دخالت ندهند.تا حقی از کسی ضایع نشود.

موفق باشید