مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
بالاترین موفقیت
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٢  

به نام خدا

اگر مطالب مختلف درباره موفقیت را مطالعه کرده باشید .جوهره تمام  آنها این است که،فرد ابتدا توانایی ها و امکانات خودش را بشناسد و سپس هدفی را بر گزیند .وبرنامه ریزی کند وبسوی آن هدف حرکت کند .وبا تلاش و پشتکار به ان برسد .وتمام سختی ها را در این راه تحمل کند . وعقب نشینی نکند.

در اینجا بالاترین موفقیتی که بک نفر در هستی می تواند بدست آورد ، بیان می شود.

فرد فقط به موجودیت خودش  که شامل جسم وروح و اعضاء و جوارح و عقل وهوش  خودش می باشد.تکیه می کند. وهدفش را رسیدن به خدا  قرار می دهد. وبرنامه ریزی اش را بر اساس اسلام  انجام می دهد. وشروع به حرکت وتلاش می کند .ودر این راه هر رنج و محنتی را تحمل می کند. تا خودش را  هرچه بهتر و سریعتر به خدا نزدیک کند.

این فرد علاوه بر عمر چند ساله و زود گذر دنیا ،برای برزخ و قیامت و آخرت نیز برنامه دار د و تلاش می کند. تا  خودش را  در جوار هدف و خواسته اش یعنی خدا قرار  دهد و تابینهایت از آن سرمست شود.وخودش را به خلیفه الهی برساند.

در دنیا به حد نیاز از طبیعت و مواهب پاکیزه دنیا   بهره مند می شود.ونمام نیازهای اصلی و مشروع خودش را بر طرف می کند.و اگر لازم باشد بالاترین ثروت ومقام ومال را بعنوان ابزاری برای رسیدن به خدا بدست میآورد.