مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
مهندس شیمی مسلمان
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱  

به نام خدا

مهندس شیمی مسلمان کسی است که ابتدا با تحقیقات به خداشناسی رسیده است .وبه خدا ا یمان آورده وتابع دستوراات خداوند طبق شریعت اسلام شده است .ودائم ارتباط خودش را  با خدا زیاد تر می کند. وهدف زندگی او قرب الهی و رسیدن به خدا است. ودائم تقوای الهی را رعایت می کند.وبا خودسازی صفات رذیله را از خودش دور میکند.وخود را به صفات حسنه می آراید.

سپس این مهندس شیمی مسلمان در برخورد با خلق خدا با نهایت محبت و تواضع برخورد می کندو واصل بر محبت است مگر در موارد استثنائی که با قاطعیت برخورد می کند. ودر محیط کار خود در برخورد با نیرو های زیر دست و مدیران بالا دست و همکاران هم سطح اصول و احکام اسلام  و اصول اخلاقی  را رعایت می کند.وهدفش هدایت و رساندن  نیروها به خداوند است .

این مهندس شیمی مسلمان در بر خورد با طبیعت یکسری مواد اولیه را که در طبیعت خداوند  به ودیعه نهاده است .با فرایند های فیزیکی و شیمیایی به محصول جدید  تبدیل می کند. که مردم از آن بهره مند شوند. در این فرایند مهندس شیمی مسلمان   محیط زیست را  رعایت می کند.و اصول ایمنی را رعایت می کند. تا کمترین آسیب را به محیط زیست و مصرف کنندگان و پرسنل شاغل بزند.

یک مهندس شیمی مسلمان در یک کارخانه شیمیایی مانند یک امام جماعت است که تمام اصول  اسلامی را رعایت می کند. وتمام همش رفتن به سوی خدا ست . وپرسنل مانند مآمومین هستند که در رفتار و دیانت و تخصص به او اقتدا کرده اند. وکارخانه  شیمیایی همچون مسجد است . و مکان و محلی برای  تامین  مایحتاج دنیوی است .که این کارخانه  علاوه بر فضای انسانی وملکوتی دارای بالاترین بهره وری وفناوری و تمام استاندارد های روز دنیا است .

 مهندس شیمی مسلمان و پرسنل شاغل هنگام کار از مشاهده اصول علمی وشیمیایی که خداوند در طبیعت و مواد قرار داده است. و شغل آنها بر مبنای این اصول است . لذت می برند . و همگام  با آباد سازی دنیا و کارخانه اشان  به آباد سازی آخرت شان نیز مشغول هستند. وبا خاطری مطمئن یا بازنشسته می شوند ویا به دیدار معبود می شتابند.وکارخانه شیمیایی آباد و سر پا ومملو از معنویت را  به افراد جدید تحویل می دهند.و برای آنها آرزوی موفقیت می کنند.وباعث افتخار اسلام ومسلمین و مردم ایران زمین می شوند.  موفق باشید.