مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
آموزش 5 اس(5s
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٥  

به نام خدا

۵ اس برگرفته از پنج حرف اول کلمات  ژاپنی است .که نظام آراستگی در محیط کار است.و ابزار یسیار مفید ی است. لذا باتوجه به فرهنگ ایران به زبان ساده در این کتاب توضیح داده شده است.و جهت آشنایی فهرست این کتاب آورده شده است.

 

 

آموزش وچگونگی اجرای ۵ اس در محیط کار

 

پاکیزگی، آراستگی

کار آیی، بهره وری، خلاقیت

آرامش، راحتی  

                        

                                          

تالیف:مهندس محمد رضا ابراهیمیان

 

 

09126855163

mrebra@chmail.ir

 www.ebra.persianblog.com

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

مقدمه

بخش اول- شناخت 5S

5S چیست؟

چه وقت 5S بکار می آید؟

چرا 5S زود پذیرفته می شود؟

فواید و نتایج اجراء 5S چیست؟

بخش دوم- پنج گام اجرایی

گام اول- دور ریزی

الف) تعیین گسترة عملیات

ب) آموزش افراد

ج) شناسایی و جداسازی اقلام ضروری و غیر ضروری

د) دور ریختن اقلام غیر ضروری

ه) جلوگیری از انباشت غیر ضروری ها

 

 

گام دوم- چیدمان

الف) تحلیل وضع موجود

ب) دوری و نزدیکی اقلام به محل استفاده

ج) حذف زمان جستجو

د) زیبایی

ه) چیدمان اقلام بزرگ

و) بهینه سازی مکان و فضا

ز) مشورت با افراد

ح) نامگذاری و نشانه گذاری

 

گام سوم- پاکیزه سازی

الف) تعیین اقلام نیازمند پاکیزگی

ب) اولویت بندی

ج) تعریف حد پاکیزگی

د) تهیة برنامة زمانبندی شده

ه) عملیات تمیزکاری

و) رفع نواقص گام اول و دوم

 

گام چهارم- پاکیزه نگهداری

الف) نصب نام و جای اقلام

ب) خط کشی و علامت گذاری با رنگ

ج) نصب تابلوهای ایمنی

د) نصب دستورالعمل

ه) تعیین مسئول

و) پاداش دهی

ز) حذف علل آلودگی

 

گام پنجم- فرهنگ سازی

الف) آموزش

ب) تمرین عملی

ج) ملکة ذهن شدن

و) مشارکت

ه) کنترل

 

پایان