مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
محصولات

محصولاتی که در حال حاضر می توان به شما ارائه کرد شامل موارد زیر است :

١- کتاب الکترونیکی "آموزش و اجرای ۵ اس در محیط کار" ، تالیف :"مهندس محمد رضا ابراهیمیان"

با توجه به مراجعات مکرر این کتاب الکترونیکی بطور رایگان در اختیار عموم قرار گرفت.