مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
تماس با ما

 

محمد رضا ابراهیمیان

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

 

 

 09126855163

mrebra@chmail.ir

www.ebra.persianblog.ir